Safety Danışmanlık Hizmetleri

Edit Content

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TEL – 1 :+90 546 930 53 53

TEL – 2 :+90 507 948 08 89

Copyright By Safety Danışmanlık Hizmetleri

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı
30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür.

PKD’NİN AMACI NEDİR VE NE ZAMAN HAZIRLANMALIDIR?
PKD çalışmasının amacı; patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak, olası bir durumda patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almaktır. Bu düşünce ile yola çıktığımızda patlamadan korunma dokümanı, patlama tehlikesi olan faaliyetler başlamadan önce hazırlanmalıdır.

PKD sadece denetim kapsamında gelecek müfettişlere gösterilmesi gereken bir belge olarak düşünülmemelidir. Aynı zamanda çalışanların can güvenliğini sağlamak ve iş yerindeki maddi hasarı en aza indirmek için tehlike ve riskleri analiz eden proaktif bir metoddur.

Son zamanlarda PKD talebindeki artışın sebeplerine de değinmemiz gerekirse; aslında çoğu kurumsal firmada önceden hazırlanmış bir PKD bulunmaktadır. Fakat bu dökümanlardaki patlayıcı ortam hesapları ve sınıflandırmaları büyük çoğunlukla Avrupa Birliği’nin talep ettiği “ZONE” (IEC 60079-10/1,2) hesaplama sistemine göre yetersiz kaldığından bu çalışmaların yenilenmesi gerekmektedir. Talepteki artışın en önemli sebebi bu gerekliliktir diyebiliriz.

Yönetmeliğe göre yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu tüm alanlarda patlayıcı alan ZONE (BÖLGE) hesabının yapılması gerekmektedir. İşyerinde kullanılan tüm MSDS’ler (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) incelenerek yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı özellikteki kimyasalların belirlenmesi,

Belirlenen kimyasallara göre EN 60079-10-1, EN 60079-10-2 ve CEI 31-35 standartları kullanılarak Zone ( Bölge) hesaplamalarının yapılması,

Zone (Bölge) haritaları çizilerek, Patlamadan Korunma Dokümanının oluşturulması,

Bu kapsamda talep edilmesi halinde, belirlenen Zone (Bölge) içerisinde kalan Exproof ekipman uygunluğu hizmetimizde mevcuttur. Patlamadan Korunma Dokümanını hangi firmalar hazırlamalıdır?

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanmaktadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gereken iş yerlerine aşağıdaki örnekler verilebilir.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gereken iş yerlerine aşağıdaki örnekler verilebilir.

• LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri,

• Kimyasal analiz laboratuvarları,

• Boya ve tiner imalathaneleri ve bunların kullanıldığı iş yerleri,

• Un, şeker, nişasta gibi organik patlayıcı tozlar ortaya çıkaran iş yerleri,

• Boya işlemi yapılan, üreten, depolayan işletmeler,

• Ham deri imalathaneleri,

• Margarin, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri,

• Kâğıt fabrikaları

Fakat öte yandan, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı her türlü kimyasalı bulunduran, üreten, işleten, kullanan, depolayan ve dolumunu yapan tesisler, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamakla yükümlüdürler.

 

Çalışma İçeriği

Gerçekleştirilecek Olan Çalışmalar Aşağıdaki Başlıklardan Oluşacaktır;

1- Patlayıcı Ortam Oluşma Potansiyelinin Belirlenmesi

2- Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi

3- Patlayıcı Ortamın Kalıcılığının Belirlenmesi

4- Zone Sınırlarının Hesaplanması

5- Zone Haritalarının Çıkarılması

6- Patlayıcı Ortam Oluşumuna ve Patlamaya Karşı Mevcut Durum Önlemlerinin Değerlendirilmesi

7- Risklerin Azaltılması İçin Önerilerin Belirlenmesi

8- Muhtemel Patlayıcı Ortamlar İçin Yönetmelikte Belirlenen Kontrol Maddeleri Üzerinden Risk Değerlendirmeleri

Sohbeti aç.
1
Yardıma mı ihtiyacınız var ?
Scan the code
Safety Danışmanlık Hizmetleri
Merhaba,

Whatsapptan iletişime geçmek için lütfen sohbete başlayınız.